Open Vuurloop

In Centrum Voelen kan je enkele keren per winter inschrijven om een vuurloop mee te maken en te ervaren. Deze vuurlopen zijn steeds 's avonds. Vuur zie je immers het best bij schemer en duister. De warmte en de gloed die het verspreidt zal je lijf enerzijds verwarmen, anderzijds inspireren en opladen om meer kracht en passie te ontwikkelen.

Vuurlopen brengt je :

- tot leven

-  in het hier en nu

- in contact met je angst, en laat je vrienden worden met je angst

- helderheid over een onzichtbare barrière die je voelt om een levensdroom waar te maken

- kracht, innerlijke power

- zachtheid

- in contact met acceptatie

- in contact met wijsheid in je lichaam

-...

Jij kan in jouw vuurloopmoment het thema leggen dat voor jou belangrijk is. Thema's die vaak ervaren worden zijn : je passie en innerlijk vuur wordt groter ; je kracht om voor je missie te gaan wordt TOP ; je angst voor... verdwijnt of verkleint ; je liefde voor iets/iemand die je aan de overkant van het vuur kan zetten (al dan niet in gedachten) gaat stromen.

Elke vuurloopbijeenkomst verloopt als volgt:

aankomen en welkom ; thema van de avond toelichten ; samen de vuurstapel opbouwen en aansteken ; voorbereiding op het vuurlopen, meestal binnen in de zaal ;  terug bij het vuur, laatste voorbereiding ; open harken van het vuur, en kans tot je vuurloop ; afronden en napraten.

Bij elke vuurloop maak je op het moment zelf de keuze of je over het vuur gaat of niet. Ook als je kiest om niet over het vuur te gaan, zal je toch heel wat kracht in je lichaam ervaren. je zegt dan immers "ja" tegen de "neen" die je voelt in je lichaam !


 

Nieuwjaarsritueel bij Centrum Voelen - 6 januari 2018

"Een jaar vol liefde en warmte

sprankeling in je lichaam
vrede in je leven
en tijd voor wat je deugd doet."
 
Start om 17.30 u
 
Wil je jouw nieuwjaarsintenties en die van de wereld versterken?
We gaan met al onze dromen en wensen over het vuurpad.
Je bent welkom op de vuurloop om 2018 met veel energie te starten.
 
Om 21.30 u
 
Welkom op het dansfeest! 
Met gezelligheid aan het kampvuur.
 
Praktische info:
 
Ook toegankelijk voor kinderen vanaf 7 jaar.
Bijdrage: Vuurloop is 50 euro (feesttarief)
Dansfeest vrije bijdrage opbrengst gaat naar kansarme jongeren
Centrum Voelen, Sint-Annastraat 7, Eke
 
inschrijven via syntia@centrumvoelen.be
 
Extra info:
 
Het tarief voor de vuurloop is doorgaans € 80. Toch voor nieuwjaar hopen we met velen te zijn, en mag je inschrijven voor € 50. We willen je vragen om ook een bijdrage te geven voor een goed doel uit de warmste week, voor Wagenschot, een instelling in Eke, die kansarme jongeren een leefplek biedt en geld zoekt voor een zinvolle vrije tijdsbesteding voor hen, vb. inschrijving in een sportclub. Na de vuurloop is er een vrij toegankelijk dansfeest.

 

In onderstaande video deelt Syntia haar 10 jaar lange ervaring in het Vuurlopen
 

Via onderstaand formulier kan je inschrijven op één van de volgende vuurlopen.

Bijdrage : € 80 voor volwassenen, (50 euro voor mensen die een 2de keer deelnemen), € 40 voor kids van 7 tot 17 jaar - Elke vuurloop is iedereen welkom, ook ouders & kinderen